DisclaimerOUTER LIMITS BVDe disclaimer is van toepassing op:
de website www.outer-limits.nl
de website www.outer-limits.eu

Deze website is eigendom van OUTER LIMITS BV. Door de website te bezoeken verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
De informatie op onze website is algemeen van aard en zodoende niet aangepast aan persoonlijke en/of specifieke omstandigheden. OUTER LIMITS BV levert grote inspanningen om de informatie actueel, volledig en nauwkeurig te houden. De getoonde informatie wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen of kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet langer actueel is. In dat geval zal OUTER LIMITS BV de grootst mogelijk inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. OUTER LIMITS BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van informatie op onze website noch voor schade die zou ontstaan door het gebruik van deze informatie.

Indien u als gebruiker onjuistheden of afwijkingen vaststelt kan u de beheerder van de site via contact formulier of e-mail contacteren. OUTER LIMITS BV behoudt het recht om de inhoud van de website ten alle tijden en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrecht
De inhoud van de website valt onder auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, enz. te delen of openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OUTER LIMITS BV.

Cookies
OUTER LIMITS BV verzamelt GEEN cookies.

Persoonsgegevens van bezoekers worden zeer zorgvuldig behandeld en zullen niet ter beschikking gesteld worden aan derden. OUTER LIMITS BV verwerkt de persoonsgegevens die zij via de website ontvangt, bijvoorbeeld wanneer u als gebruiker een formulier invult op de website. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinden.

OUTER LIMITS BV behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer.